Warmińsko-Mazurski Kongres e-usług

organizacja, finansowanie oraz bezpieczeństwo e-usług w administracji, edukacji i ochronie zdrowia

Wydarzenie realizowane jest w ramach platformy wymiany wiedzy i doświadczeń kongres.online
organizowany przez

Instytut Prawa Nowych Technologii

16-17 stycznia 2017, Hotel Przystań & Spa, Olsztyn
 

Tematyka Warmińsko-Mazurskiego Kongresu e-usług

perspektywa dalszego e-rozwoju Warmii i Mazur
e-usługi publiczne z wykorzystaniem środków z RPO 
ochrona danych osobowych oraz bezpieczeństwo IT 
prawne, technologiczne i organizacyjne aspekty przygotowania i wdrażania projektów

podczas kongresu odbędą się 3 konferencje tematyczne oraz 9 warsztatów

V Konwent Informatyków Warmii i Mazur

 • świadczenie e-usług publicznych 
 • uzupełnienie infrastruktury JST
 • nowoczesne rozwiązania w e-administracji wspomagające zarządzanie
 • platformy GIS - powiatowe i regionalne
 • bezpieczny region, gmina, miasto
 • Centra Usług Wspólnych
 • modele współpracy JST w regionie

Sympozjum e-zdrowie Warmii i Mazur

 • e-usługi w ochronie zdrowia
 • nowoczesna ochrona zdrowia pacjentów
 • informatyzacja szpitali
 • podejście procesowe w ochronie zdrowia
 • regionalna platforma e-zdrowia
 • współpraca jednostek medycznych w regionie oraz z Ministerstwem Zdrowia i CSIOZ

Konferencja Cyfrowa Szkoła

 • nowoczesna edukacja cyfrowa
 • podejście procesowe w placówce edukacyjnej
 • regionalne platformy edukacyjne
 • informatyzacja szkół - oprogramowanie i infrastruktura
 • współpraca partnerska szkół w regionie
 • reforma ustawy edukacyjnej

Warsztaty tematyczne

fakultatywne zajęcia pogłębiające wiedzę w danej dziedzinie
przemyśl i wybierz, który warsztat jest dla Ciebie interesujący
liczba miejsce ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

W1: Platforma e-PUAP dziś i jutro

Poziom: informacyjny, organizacyjny
Grupa docelowa: ogólna
Czas trwania: 120 minut
Prowadzący: przedstawiciel COI

W2: Regionalna platforma e-zdrowia

Poziom: informacyjny, organizacyjny
Grupa docelowa: ochrona zdrowia, SI
Czas trwania: 120 minut
Prowadzący: panel dyskusyjny

W3: Cyfrowa Klasa - lekcja pokazowa

Poziom: informacyjny, organizacyjny
Grupa docelowa: edukacja
Czas trwania: 45 minut
Prowadzący: przedstawiciel firmy Apple

W4: Wirtualizacja - konfigurujemy własną chmurę prywatną

Poziom: organizacyjny, techniczny - weź laptop
Grupa docelowa: informatycy
Czas trwania: 60 minut
Prowadzący: przedstawiciel firmy Livetrainings

W5: SafeKiddo - bezpieczne dziecko w sieci

Poziom: informacyjny, organizacyjny
Grupa docelowa: ogólna
Czas trwania: 60 minut
Prowadzący: przedstawiciel firmy Red Clover

W6: Nowelizacja Ustawy Zamówień Publicznych

Poziom: informacyjny, organizacyjny
Grupa docelowa: ogólna
Czas trwania: 120 minut
Prowadzący: przedstawiciel firmy Konsultanci Zamówień Publicznych

W7: Bezpieczeństwo Nowej Generacji

Poziom: informacyjny, organizacyjny, techniczny
Grupa docelowa: ogólna
Czas trwania: 90 minut
Prowadzący: przedstawiciel Huawei

W8: Bezpieczne miasto/gmina

Poziom: informacyjny, organizacyjny
Grupa docelowa: JST, edukacja
Czas trwania: 90 minut
Prowadzący: TBD

W9: Usługi w chmurze w projektach medycznych

Poziom: informacyjny, organizacyjny
Grupa docelowa: JST, ochrona zdrowia
Czas trwania: 90 minut
Prowadzący: przedstawiciel firmy Microsoft